Lijkt het zoeken en bergen van voorwerpen je niet iets voor een sportduiker? Toch wel! Iedere duiker komt namelijk wel eens iets tegen dat hij naar boven zou willen brengen. Daarnaast heb je misschien wel eens te maken gehad met een duiker die bij het te water gaan zijn bril of vinnen verloor: zoiets kan opgevolgd door een wilde zoekactie, waarna niemand meer iets ziet en het voorwerp voor altijd verloren blijft. Het leren van effectieve zoek- en bergingsmethoden is dus iets dat goed van pas kan komen!

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
– zelfstandig een zoekactie kunnen voorbereiden en uitvoeren, al dan niet in combinatie met andere duikers.
– een voorwerp van de bodem kunnen bergen met een hefballon.

Ingangsniveau
2*-duikbrevet

Globaal cursusprogramma
Theoriesessie I: zoeken onder water 1 uur
Praktijksessie I: zoekmethoden op het droge 1 uur
twee duiken met zoekacties p.m.

Theoriesessie II: bergen 1 uur
Praktijksessie II: bergingsmethoden op het droge  1 uur
twee duiken met bergingsacties  p.m.

(Het is mogelijk om de eerste zoeksessie en de eerste bergingssessie te combineren, als ook de tweede sessies van beide).

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2* Instructeur, instructeur-trainer, docent of 3*-Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube